Projenin içerik ve niteliği

Nimri Kullukları; Karagöz Sanat Evi çatısı altında sürdürülen, bir Anadolu köyünde sanat için taş üstüne taş koymak isteyen gönüllü insanların yaşama geçirdiği, kâr amacı gütmeyen, sosyal sorumluluğa dayalı bir sanat projesidir.

Bu proje için Nimri Köyü girişine inşa edilen açık hava atölyesi niteliğinde ki Kültür Harmanı ise, etkinliğin çalışma alanıdır.

Proje Ne Getiriyor?

Nimri Kullukları Sanat Projesi;

 • Kolektif kültürel bir uğraşı hayata geçirmek amacıyla, akıl fikir birliği yapan, farklı mesleki alanlardan gelen insanları sanat için buluşturuyor.
 • Katılımcılara; bilgi ve becerilerini, düşünme ve yaratıcılıklarını birlikte ortaya koyma, imece usulü çalışma olanağı sunuyor.
 • Katılımcıların desteklerini Sanatçının tasarımına ekleyerek, kültürel bir çalışma ortamı yaratıyor.
 • Çevre-mekân-insan ilişkisine kültürel uyumun yansımasını ve yapılan eserlerin sanatsal boyuta ulaşmasını hedefliyor. Kırsal kesimin bu alana ilgi duymasına katkı sağlıyor.
 • Anadolu’da kaybolan bir kültür mirasını tekrar canlandırarak onu gelecek kuşaklara aktarıyor. Nimri köyünde yüzyıllar öncesinden gelen şaman Kulluk geleneğine, günümüz sanatının estetiğini katarak, dünü bugüne, bugünü yarına bağlıyor.
 • Köyün kültürel bir zenginliğinden hareketle, yerelin ulusala ve evrensele ulaşma yollarını açıyor. Bir Anadolu köyünü sıradanlıktan çıkarıp görünür kılıyor. Bölgeye değer kazandırıyor.
 • Kültür Harmanı’nda gerçekleştirilen eserleri tabiata bırakıyor, onları doğaya süs olarak armağan ediyor
 • Sanatçıyı ve eğitmeni öğrenciyle, ustayı çırakla buluşturuyor. Heykel sanatına konu olan Kulluk çalışması farklı sanat dalları, sosyal bilim alanları, ilgili işletme ve kurumları bir araya getiriyor, tasarlanan eserlere uygulanma imkânı hazırlıyor.
 • Alışılagelmişliğin dışında, sanatı büyük şehirlerin duvarları arasına sıkışmışlıktan çıkarıp, sanatçıyı kırsala çağırıyor. Kültürel yaratımı köy pratiği ile tanıştırarak sıradışı bir deneyim öneriyor.
 • Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerine, kırsalın engelsiz, duvarsız özgür ufkunu hatırlatarak, eğitime başka bir bakış açısı sunuyor ve ayrı bir pencere açıyor.
 • Şehir kültürü ile sınırlı yaşam tarzına sahip katılımcılara doğayı ve köylüyü tanıma fırsatı sağlıyor. Aynı biçimde köylüye, farklı alanlardan gelen gönüllü topluluk üyelerini keşfettiriyor. Katılımcıların köylülere, köylülerin katılımcılara bilgi ve deneyim aktarması olanağını sağlıyor.

Katılım

Yukarıda genel hatları çizili Nimri Kullukları projesinin içinde yer almak isteyen kişi ve kuruluşlar, somut katkılarını sunarak, sanat için taş üstüne taş koymaya başlayabilirler.

Karagöz Sanat Evi

İletişim. karagozsanatevi@gmail.com