Ümit Şıracı, Ovo – Obo geleneği

ÜMIT ŞİRACI

DENİZLİ’DE ALTAY İNANÇ TAŞLARI:  OVOLAR 

Sizlere kadim Türklerde kutsal mekânları sembolize eden Ovoların Denizli örneklerini tanıtacağım.
Denizli’de dağ zirvelerinde özellikle Babadağ, Karababa, Akbaba, Çökelez ve Bozdağ zirvelerinde ovolardan çokça görmek mümkün… Kutsal mekânlarda yapılmış olduklarından ovolar, kutsal taş yığınları olarak bilinir. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere ovolar, irili ufaklı dizilmeye elverişli, üst üste konulmuş taş yığınlarından oluşmaktadır. Bu kutsal taş tepeciklerine/yığınlarına ovo denildiği gibi bazen “Ova”, “Oba” ya da “düşek” de denilebilmektedir.
Ovoların kökleri ve bununla ilgili kutsal gelenekler, kadim Türk coğrafyasına kadar dayanmaktadır. Günümüzde bile Moğolistan’ın dört bir yanında yol kenarlarında birçok ovo yer almaktadır. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm adlı eserinde bu ovo/oba kültünün hem Türk hem de Moğol boylarında ne kadar yaygın olduğu hususunda şu açıklayıcı bilgilere yer verir: “Oba, steplerde toprak, dağ geçitlerinde taş yığınlarından meydana getirilen suni tepelerdir (höyüklerdir). Bu obalar steplerde kutsal dağ ve tepe yerini tutarlar.”…

Eski bir göktanrıi nancı olan ovoların bu inanç özelliğine dair Abdülkadir İnan, açıklamaları ile bizleri aydınlatmaktadır: “Eski zamanlarda obaya kurban sunma töreni basit idi. Şaman, filan oymağın koruyucu ruhunun filan yerde bulunduğunu söyler, boy veya oymak oraya bir höyük yapardı. Bu oba boyun tapınağı olurdu. Burada kurbanlar kesilir, dini törenler yapılırdı. Obanın yanından geçen her yolcu atının kılından veya elindeki paçavralardan bir parçayı adak olarak buraya atardı. Oba kültüne gelenek olarak Müslüman Türkler’de de rastlanmaktadır. Kırgız-Kazak boyları obalara karşı derin saygı gösterirler. Bunlara göre obalar “arvagı” güçlü kahramanların mezarıdır.”
Yukarıda kısaca özetlediğimiz ovolara örnek olarak Pamukkale’de bulunan Yeniköy üstünde Hierapolis yönüne giden yolun üstündeki üç adet ovoyu gösterebiliriz. Yola selam duran bu taş yığınları, fotoğraflarda da gördüğünüz üzere adeta yolcuya yol gösterir ve ona kılavuzluk yapar gibidir. Bu yol aynı zamanda göçer Türkmenlerin “ulu yol” olarak tabir ettikleri yoldur. Bize yöre halkından aktarılan bu bilgi, yukarıda yazımızın girişinde belirttiğimiz kutsal mekanlarla ilgili genel bilgilerle örtüşür niteliktedir…

Ümit Şıracı

%d blogcu bunu beğendi: