2022 Projesi Duyurusu

Nimri Kullukları Sanat Projesi 2022 yılında Türkiye’deki üniversitelerin Heykel Bölümü olan Güzel Sanatlar Fakülteleri ile buluşuyor. Nimri’de 2016 yılından beri yapılmakta olan sanat çalışması, Türkiye ölçeğinde yüksek öğretim kurumlarına açılıyor. Heykel bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik ulusal bir yarışma ile Kulluklar akademik alana adım atıyor.

2022 projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Heykel Bölümü, Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Nimri Köyü Muhtarlığı işbirliğinde « Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması » gerçekleşiyor.

Yarışmanın amacı, Türkiye’de heykel alanında yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sanatsal üretimlerini desteklemek ve bu üretimlerinin Anadolu gelenekleri ile bağlarını kurabilmektir. Yarışma aynı zamanda Anadolu topraklarının geçmişte sahip olduğu geleneksel mirasını günümüzle ilişkilendirmekte; Türkiye’deki heykel öğrencilerinin söz konusu geleneğin bir yorumu olarak aynı topraklara sanatsal birikimlerini ve çağdaş yaklaşımlarını yansıtabildikleri yeni estetik/plastik yapıtlar kazandırabilmeyı hedeflemektedir. Bu alanda, Nimri Köyünde yapılan proje Türkiye ölçeğinde bir ilk deneyimdir.

Yarışmanın düzenleme Kurulunda ;

Prof. Melihat TÜZÜN (Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı) / Doç. Ercan YILMAZ (T.Ü Güz. San. Fak. Heykel Bölüm Başkanı) / Dr. Öğr. Üyesi Ergin SOYAL (T.Ü Güz. San. Fak. Heykel Bölümü Öğretim Üyesi) / Dr. Kenan ÖZTÜRK (Ayvalık Karagöz Sanat Evi Yöneticisi ) / Kamber CAN (Nimri Köyü Muhtarı) bulunuyor .

Yarışmanın değerlendirme jürisinde ise, Türkiye’nin önemli üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel bölümlerinde görev yapmakta olan değerli öğretim üyeleri yer alıyor.

Prof. Rahmi ATALAY (Anadolu Üni.. G.S.F Dekan V./ Heykel Bölüm Başkanı)

Prof. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üni.. G.S.F Heykel Bölüm Başkanı)

Prof. Refa EMRALİ (Hacettepe Üni.. G.S.F Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Neslihan PALA (Mimar Sinan G.S.Üni. G.S.F Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Ercan YILMAZ (Trakya Üni.. G.S.F Heykel Bölüm Başkanı)

Değerlendirme Jürisi 02 Haziran 2022 Perşembe günü Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında toplanarak sonuçları belirleyecektir.

Jüri değerlendirmesi sonucu başarı ve mansiyon ödülü alanlar ile sergilenmeye değer bulunan projeler Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi salonunda 09-17 Haziran 2022 tarihlerinde sergilenecek ve ödül töreni düzenlenecektir.

Başarı ödülü alan geleceğin üç önemli heykeltıraşı 05 – 17 Tammuz 2022 tarihleri arasında Nimri’de bulunup, eserlerini Yazıtarla mevkiinde uygulayacaklardır.

Nimri Kullukları Sanat Projesi, başladığı 2016 yılından bu yana kültür-sanat dünyasının, sanatçıların, akademisyenler ve sanatseverlerin ilgisini çekmiş ve desteğini görmüştür. Proje Türkiye’de sanatın kırsala uygulanmasında bir farklılık yaratmıştır.

Nimri’nin bir sanat köyüne dönüşmesi için çok sayıda insan imece usulü çalışma yapmıştır. Bir Anadolu köyünün tarihsel mirasından hareketle, sanat köye taşınmış ve bu geleneğin özüne yönelik araştırmalar gerçekleşmiştir. Sanat, Kullukların ardındaki bilinmeyeni bilinir kılmada önemli bir araç olmuştur. Antropolojik ve tarihi incelemeler ile bu alanda geçmiş ve gelecek arasındaki kopan zincir onarılmıştır. Türkiye ve dünyanın birçok coğrafyasında hâlâ varlığını sürdüren, Anadolu’da yok olmak üzere olan bu kadim kültür, ülkemizde Nimri özelinde fark edilerek gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu boyutuyla proje üniversitelerin antropoloji, tarih vb bölümleri için yeni bir alan ortaya çıkarmıştır.

Şimdiye kadar yapılan etkinlikler ile Nimri artık yerelden çıkıp, ulusal alanda kültür kurumlarının ilgi alanına girmeye başlamıştır.

Projenin başarısı tamamen, bir Anadolu köyünde sanat için taş üstüne taş koyan kişilere ve aralarında oluşturdukları güçbirliğine aittir.

2022 projesine önemli desteği olan Trakya Üniversitesi sorumlularına, kıymetli jüri üyelerine, yereldeki çalışmalarda yanımızda yer alan Nimri muhtarlığına ve şimdiye dek emeği geçen, destekleyen çok sayıda gönüllü sanatsevere teşekkür ediyorum.

Karagöz Sanat Evi

Kenan Öztürk