2022 – Nimri Kullukları Proje Yarışması

T.Ü. G.S.F. Heykel Bölümü Başkanlığı'nın ilgili duyurusu için afiş üzerine tıklayın.

NİMRİ KULLUKLARI
ÇAĞDAŞ PLASTİK YORUMLAR YARIŞMASI 2022
ŞARTNAMESİ
 

Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022’ Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, T.Ü. G.S.F. Heykel Bölüm Başkanlığı, Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Nimri Köyü Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı:

Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü’nde, kökleri yüzyıllar öncesine ve Sibirya’daki Türk halkları ile Moğolistan coğrafyasına dayanan ve Türkiye’de genel olarak ‘Kulluk’ olarak adlandırılan tarihi anıtsal yapılar bulunmaktadır. Yassı taşların üst üste konulmasıyla oluşturulmuş bu yapılar kadim geleneklere köklenmekte ve ilk yapılış zamanları ise insanlığın avcılık dönemine uzanmaktadır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de bulunan ancak günümüzde kaybolmak üzere olan Kulluklar’ın somut ve ardındaki somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmak için, Ayvalık Karagöz Sanat Evi tarafından 2016 yılında Nimri’de bir çalışma başlatılmıştır. ‘Nimri Kullukları Sanat Projesi’ adıyla 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen bir dizi farklı etkinliğe; sanatçılar, farklı üniversitelerin farklı fakülteleri ile bu birimlerdeki akademisyenler ve öğrenciler, sanatsever gönüllüler, Nimri Muhtarlığı ve köylüler katılmaktadır.

Proje genel olarak Nimri Kullukları’nın korunmasını, akademik ve bilimsel araştırmalarla/çalışmalarla bu yapılar hakkında nitelikli bir bilgi birikiminin oluşturulmasını ve Nimri Kullukları ile ilişkili olarak güncel artistik yorumlarla ortaya çıkarılacak yeni sanatsal/estetik yapıtların Nimri Köyü’ne ve doğasına kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, T.Ü. Güz. San. Fak. Heykel Bölümü, Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Nimri Köyü Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022’nin temel amacı; Türkiye’de heykel alanında yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sanatsal üretimlerini desteklemek ve bu üretimlerinin Anadolu Gelenekleri ile bağlarını kurabilmektir. Yarışma aynı zamanda Anadolu topraklarının geçmişte sahip olduğu geleneksel mirasını günümüzle ilişkilendirerek, Türkiye’deki heykel öğrencilerinin söz konusu geleneğin bir yorumu olarak aynı topraklara sanatsal birikimlerini ve çağdaş yaklaşımlarını yansıtabildikleri yeni estetik/plastik yapıtlar kazandırabilmeyi hedeflemektedir.

Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022’ katılımcı heykel öğrencilerine, köklü bir geleneğe sahip arazi yapıları olan Kulluklar’dan yola çıkarak, heykel eğitimlerinde edindikleri plastik bilgi ve deneyimi tasarımlarına yansıtmalarının yanı sıra heykel sanatı ile düzenleme (enstalasyon) ve arazi sanatı (land art) gibi sanatsal ifade biçimleri arasında ilişki kurabilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Katılım Koşulları:

Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022’ Türkiye’deki üniversitelerde ‘Heykel’ alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik aşamalarında, yarışmanın son başvuru tarihinde halen öğrenim görmekte olan tüm öğrencilere açıktır.

Düzenleme Kurulu:

Prof. Melihat TÜZÜN (Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Doç. Ercan YILMAZ (T.Ü. Güz. San. Fak. Heykel Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ergin SOYAL (T.Ü. Güz. San. Fak. Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Kenan ÖZTÜRK (Ayvalık Karagöz Sanat Evi Yöneticisi)

Kamber CAN (Nimri Köyü Muhtarı)

Tasarlanacak Projeler, Uygulamaların Gerçekleştirilecekleri Alan ve Kullanılacak Malzemeler Hakkında Genel Bilgiler:

  1. Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022’ için hazırlanacak projeler, https://nimrikulluklari.com/2022-yazitarla-kulluk-alani/ adresinden harita ve arazi görselleri verilen alanın katılımcılar tarafından tercih edilecek belli bir yeri/bölümü ya da yerleri/bölümlerine özel olarak tasarlanmış olmalıdırlar.

  2. Proje önerileri ödül alıp uygulanmak üzere davet almaları durumunda etkinlik takvimi süresinde ve önerildikleri alanda/alanlarda gerçekleştirilebilir niteliklere sahip olmalıdırlar.

  3. Uygulanmak üzere seçilmiş olan projelerin temel malzemesi bölgede bulunan ve Kulluklar’ın da temel malzemesi olan yassı taşlardır. Katılımcılar ihtiyaç duyarlarsa bölgenin doğal ortamından temin edilebileceğini düşündükleri diğer taş ve doğal malzemeleri de çok yüksek miktarlarda olmamak kaydıyla ilave malzeme olarak kullanabilirler ve/veya kendi imkanları ile temin edip kullanmak isteyecekleri malzemeleri de yine çok yoğun olmayacak miktar ve oranlarda projelerine dahil edebilirler. Türkiye ve dünya genelinde Kulluk ve benzeri yapılar hakkında genel bilgilere https://nimrikulluklari.com adresinden ulaşılabilir.

  4. Yapıtların oluşturulması aşamasında kullanılacak olan yerel yassı taşlar ile Nimri Köyü’nden temini mümkün olan diğer yerel doğal taş ve ek malzemeler yeterli miktarda temin edilerek, gerekli ilave insan gücü ve teknik destek, (yardımcı işçi, kum, çimento, harç vb.) başvuru dosyalarında belirtilmiş olması kaydıyla katılımcılara sağlanacaktır.

  5. Yapıtların üzerine inşa edilecekleri temel, taban yapısı, kaide gibi yapısal elemanların teknik ölçü ve detayları da başvuru dosyasında belirtilmelidir.

  6. Yapıtlar uzun yıllar olumsuz doğa şartlarına karşı direnebilecek ve deforme olmayacak biçimde ve bunu temin edecek tekniklerle oluşturulmalı ve bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler başvuru dosyasında yer almalıdır.

Başvuru:

1. Başvuruların 29 Mayıs 2022, saat 23.59’a kadar aşağıda belirtilen adrese yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ya da bu tarih ve saate kadar ilgili e-posta adresine ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Başvurular gsfnimri2022@trakya.edu.tr adresine online olarak yapılacaktır. (Yarışma ve başvuru ile ilgili sorular aynı e-posta adresi kullanarak iletilebilir.)

3. Başvuru yapan adaylar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4. Başvuru yapan adaylar yarışma ve etkinlik takvimine uymayı, seçilmeleri durumunda belirtilen tarihlerde yapıtlarını uygulayıp tamamlamayı beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

5. Başvuran adaylar aşağıda sıralanan dokümanları yukarıda belirtilen online başvuru adresine göndermelidirler:

– Katılımcının güncel öğrenci belgesi.

– Katılımcının fotoğraflı özgeçmişi.

– Katılımcının daha önce gerçekleştirmiş olduğu beş adet heykelinin veya sanat çalışmasının görseli ve bu yapıtların künye bilgileri.

– Her katılımcı Yarışma Şartnamesi sonunda yer alan Başvuru Beyanı bölümünde ilgili yerleri doldurarak imzalamalı ve bir pdf dosyası olarak başvuru adresine göndermelidir.

– Her katılımcı projesini teknik ve artistik tüm detaylarıyla 50×70 cm boyutlarında ortaya koyacağı/görselleştireceği bir pdf dosyası hazırlamalı ve bu dosyayı başvuru adresine göndermelidir. Bu pdf dosyası üzerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir bilgi ya da işaret yer almamalı ve dosya gerektiğinde sergilenmek üzere 50×70 cm boyutunda kâğıt üzerine baskı alınabilecek tekniklerde oluşturulmalıdır. Katılımcılar tasarımlarını ifade edebilmek için kendi anlatım biçimlerine uygun her tür tekniği kullanabilirler. Projenin bulunduğu ilgili pdf dosyasında, tasarımların yer aldığı alanda bulunması kaydıyla 200 kelimeyi aşmayan bir açıklama metni de yer almalıdır.

Değerlendirme:

  1. Değerlendirme Jürisi:

– Prof. Rahmi ATALAY (Anadolu Üniv. G.S.F. Dekan V./Heykel Bölüm Başkanı)

– Prof. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üniv. G.S.F. Heykel Bölüm Başkanı)

– Prof. Refa EMRALİ (Hacettepe Üniv. G.S.F. Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

– Prof. Neslihan PALA (M.S.G.S.Ü. G.S.F. Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

– Doç. Ercan YILMAZ (Trakya Üniv. G.S.F. Heykel Bölüm Başkanı)

  1. Değerlendirme Jürisi 02 Haziran 2022 Perşembe saat 13.30’da Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında toplanarak sonuçları belirleyecektir.

  2. Jüri değerlendirmesi sonucu başarı ve mansiyon ödülü alanlar ile sergilenmeye değer bulunan projelerin sahipleri e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

  3. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan projeler Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi salonunda 09-17 Haziran 2022 sergilenecektir. Ödül Töreni ve sergi açılışı 09 Haziran 2022 Perşembe saat 15.30’da gerçekleştirilecektir.

Ödüller:

3 Adet Başarı Ödülü (10 000 TL + Başarı Ödülü Belgesi),

3 Adet Mansiyon Ödülü (1000 TL + Mansiyon Ödülü Belgesi),

Jüri değerlendirmesi sonucunda; 3 adet ‘Başarı Ödülü’, 3 adet Mansiyon Ödülü (Mansiyon 1, Mansiyon 2 ve Mansiyon 3 biçiminde sıralı olarak) ve Sergilenmeye Değer Projeler belirlenecektir. Ödül alanlar ve sergilenmeye değer bulunan proje sahipleri için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce ödül ve katılım belgeleri düzenlenecek, bu belgeler sergi açılışı ve ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir.

Mansiyon Ödülleri, yarışma sergisi ve ödül töreni gününde katılımcıların başvuru beyanlarında belirttikleri IBAN numaralarına aktarılacaktır. Başarı Ödülleri’nin 1.000 TL’si yarışma sergisi ve ödül töreni gününde, geriye kalan 9000 TL’si ise projelerin Nimri Köyü’nde gerçekleştirilip tamamlanmaları sonrasında yapılacak kapanış töreni gününde katılımcıların başvuru beyanlarında belirttikleri IBAN numaralarına aktarılacaktır.

Diğer Hususlar:

1. Başarı Ödülü almış proje sahiplerinin yapıtlarını gerçekleştirmek üzere Nimri Köyü’ne geliş-gidişleri ile çalışma süreci boyunca Nimri Köyü’ndeki yemek ve konaklamaları Ayvalık Karagöz Sanat Evi tarafından karşılanacaktır.

2. Başarı Ödülü almış proje sahipleri yapıtlarını 05-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuru dosyalarında belirttikleri ve kendileri için tahsis edilmiş alanlarda gerçekleştireceklerdir.

3. Yarışma Düzenleme Kurulu eğer gerekli görürse; Başarı Ödülü almış olmasına rağmen geçerli bir mazaret nedeniyle etkinliğe katılamayacak olanların yerine, mansiyon ödülü sahiplerini sıralarına göre uygulama yapmak üzere etkinliğe davet edebilecektir. Davet edilen mansiyon ödülü sahipleri yapıtlarını etkinlik takviminde gerçekleştirdikleri taktirde IBAN numaralarına 9000 TL aktarılacaktır.

4. Yarışma süreci ve yapıtların uygulanıp tamamlanması süreçlerinde ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar için alınacak kararlarda ‘Yarışma Düzenleme Kurulu’ yetkilidir.

5. Yarışma Düzenleme Kurulu başvuru yapan tüm katılımcıların başvuru dosyalarında yer alan tüm kişisel ve projelerine ait görsel veya yazılı bilgileri sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Yarışma ve Etkinlik Takvimi:

29 Mayıs 2022 : Son Başvuru Tarihi

02 Haziran 2022 : Değerlendirme Tarihi

09 Haziran 2022 : Ödül Töreni ve Sergi Açılışı

04 Temmuz 2022 : Katılımcı sanatçıların Nimri’ye gelişleri.

05-17 Temmuz 2022 : Katılımcıların yapıtlarını gerçekleştirecekleri çalışma süreci.

17 Temmuz 2022 : Kapanış Töreni ve Katılımcı Belgelerinin Takdimi

18 Temmuz 2022: : Katılımcı sanatçıların Nimri’den ayrılışları.

BAŞVURU BEYANI:

Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması 2022 Şartnamesi’ndeki tüm şartları okudum ve kabul ediyorum.

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI SOYADI:

UYRUĞU:

İLETİŞİM BİLGİLERİ (Posta Adresi, Telefon, E-mail):

HANGİ KURUMDA ÖĞRENCİ OLDUĞU:

T.C. KİMLİK NO YA DA PASAPORT NO’SU:

IBAN NO:

TARİH VE İMZA: