2016-İşmar Kulluk

Yüzyıllar boyu Nimri’de varlığını sürdüren Kulluklar, Nimri’lilerin 1970’li yıllarda büyük kentlere göçü sonucu yavaş yavaş ortadan kayboldular. Elli yıl aradan sonra, bu gelenek hafızalardan henüz tamamen silinmeden, ilk kulluk, 2016 yılının eylül ayında Nimri’de yapıldı ve bu kulluğa İşmar” adı verildi. İşaret anlamına gelen “İşmar” kopan zinciri onarmak ve gelecek kuşaklara tarihi mirası aktarmak için bir başlangıç oldu.