Projenin niteliği

Nimri Kullukları; Karagöz Sanat Evi çatısı altında sürdürülen, bir Anadolu köyünde sanat için taş üstüne taş koymak isteyen gönüllü insanların yaşama geçirdiği, kâr amacı gütmeyen, sosyal sorumluluğa dayalı bir sanat projesidir.

Bu proje için Nimri Köyü girişine inşa edilen açık hava atölyesi niteliğindeki Kültür Harmanı ise, etkinliğin çalışma alanıdır.

Nimri Kullukları Sanat Projesi:

  • Kültürel bir projeyi Anadolu’nun bir köyünde hayata geçirmek amacıyla akıl fikir birliği yapan insanları sanat için buluşturuyor.
  • Katılımcılara bilgi ve becerilerini, düşünme ve yaratıcılıklarını birlikte ortaya koyma, imece usulü çalışma olanağı sunuyor.
  • Tasarım ve yaratımlarda, yerelin çevre-mekân-insan-tarih ilişkilerini dikkate alıyor.
  • Sanatçıyı ve eğitmeni öğrenciyle, ustayı çırakla buluşturuyor.
  • Sanatı büyük şehirlerin duvarları arasına sıkışmışlıktan çıkarıp, sanatçıyı kırsala çağırıyor. Ona sınırsız ve özgür doğayı sergi alanı olarak sunuyor.
  • Anadolu’da kaybolan bir kültür mirasını tekrar canlandırarak onu gelecek kuşaklara aktarıyor. Nimri köyünde yüzyıllar öncesinden gelen Kulluk geleneğine, günümüz sanatının estetiğini katıyor.
  • Köyün tarihi bir geleneğinden hareketle, yerelin ulusala ve evrensele sanat ile ulaşma yollarını açıyor. Bir Anadolu köyünü görünür kılıyor. Bölgeye değer kazandırıyor.
  • Kültür Harmanı’nda gerçekleştirilen eserleri Nimri’de tabiata bırakıyor, onları doğaya armağan ediyor.
  • Heykel sanatına konu olan Kulluk çalışması ile farklı sanat dallarını ve kurumları bir araya getiriyor. Tasarlanan eserlerin uygulanışına imkân hazırlıyor.
  • Katılımcıların köylü ile, köylünün katılımcılar ile kültür alışverişini sağlıyor.

Katılım

Yukarıda genel hatları çizili Nimri Kullukları projesinin içinde yer almak isteyen kişi ve kuruluşlar, somut katkılarını sunarak bizimle sanat için taş üstüne taş koymaya başlayabilirler.

Karagöz
Sanat Evi

İletişim.
karagozsanatevi@gmail.com